Strona główna biuletynu

Herb PStarostwo Powiatowe

 

 

 


 

Informacja o wygaszaniu numeru alarmowego 997 - harmonogram 

 


 

 

 


 

 

numer alarmowy


symbol osób głuchoniemych
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24
58 - 300 Wałbrzych
tel:  74 84 - 60 - 700
fax: 74 84 - 24 - 517 
NIP: 886-241-36-78
REGON: 890718001
Iden. TERYT: 0221

http://powiat.walbrzych.pl
http://ziemiawalbrzyska.pl

 

 Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu jest czynne w następujących godzinach:
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7.30 do godz. 15.30;
we wtorki od godz. 7.30 do 16.30;

w piątki od godz. 7.30 do 14.30.
- Nr telefonu na portiernię: (74) 84-60-500


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PUNKT NIEODP. POM.PR. POK 13

PUNKT NPP w Szczawnie Zdroju-HARMONOGRAM​

Informacja dla osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej


Wydział Komunikacji i Transportu
Godziny obsługi klientów
poniedziałek, czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:15
wtorek od godz. 7:30 do godz. 16:15
środa - od godz. 7:30 - do godz. 13:00
piątek  - od godz. 7:30 do 14:15

UWAGA

W celu załatwienia sprawy należy pobrać bilet z biletomatu.

Bilety wydawane są:

poniedziałek,czwartek- od godz. 7:30 do godz. 14:45

wtorek- od godz. 7:30 do godz. 15:45

środa- od godz. 7:30 do godz. 12:45

piątek- od godz. 7:30 do godz. 13:45

W przypadku dużej ilości pobranych numerków, biletomat może być wcześniej zablokowany, co oznacza, że rejestracja na dany dzień została zakończona.

W pierwszej kolejności obsługiwane są sprawy dotyczące:

odbioru stałego dowodu rejestracyjnego "O",

zgłoszenia zbycia "Z",

inna sprawa "I",

a następnie rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów "R", "D"

Numery telefonów kontaktowych:
rejestracja pojazdów - (74) 84-60-503, (74) 84-60-604
prawa jazdy - (74) 84-60-602
szkoły jazdy - (74) 84-60-603
holowanie i usuwanie pojazdów - (74) 84-60-602
transport, licencja zezwolenia i zaświadczenia – (74) 84-60-524
zarządzanie ruchem – (74) 84-60-601


 Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

W dniu 1 czerwca 2018 r. biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne.

Za niedogodności przepraszamy.

 

poniedziałek, środa, czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:30

wtorek - od godz. 7:30 do godz. 16:30
piątek  - od godz. 7:30 do 14:30

kontakt telefoniczny - (74) 84-60-522; 
rzecznik.konsumenta@powiat.walbrzych.pl


ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH W UM WAŁBRZYCH
Od dn. 01.01.2016 opłaty bankowe za pełnomocnictwo i inne opłaty skarbowe uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Bank PKO BP S.A. nr. 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935


UWAGA
Zbiórki publiczne po nowemu od 18 lipca 2014 roku
https://mac.gov.pl/zbiorki

 


 

UWAGA
W związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Od 1 lipca 2014 roku karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w powiecie wałbrzyskim są wydawane w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 9 tel. 74 66 66 325.


INFORMACJA - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i prawa trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha od dnia 01.01.2013 r. należy wpłacać, po wcześniejszym ustaleniu aktualnego numeru rachunku bankowego.


Podstawa prawna działania:

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 814 ze zm.) 

 

Statut Powiatu Wałbrzyskiego uchwalony przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego 

Uchwałą Nr IV/3/15 z dnia 30.01.2015r. ze zm. (zmiany
 

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przyjęty Uchwałą Nr 146/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 2 grudnia 2016 roku ze zmianami Uchwała Nr 66/2018 z dnia 25.05.2018 r.

Nowy Schemat Organizacyjny 

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U.  Nr 14, poz. 67 z późń.zm.)


Przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków:

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRZYJMOWANIA PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO SKARG I WNIOSKÓW
- W KAŻDY WTOREK OD GODZINY 9.00 DO GODZINY 17.00

(Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, I piętro, Al. Wyzwolenia 24)

 

Data przyjmowania interesantów

Imię i nazwisko

Członka Zarządu

5 marca 2019 roku

Starosta
(pokój nr 108)

 

12 marca 2019 roku 

 

 

Wicestarosta
(pokój nr 107)

 

 

 

 

19 marca 2019 roku

 

Członek Zarządu

(pokój nr 106)

26 marca 2019 rok

Starosta

(pokój nr 108)

 


obraz - hiperłącze do e-Urzędu