Strona główna biuletynu

 

 

symbol osób głuchoniemych
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24
58 - 300 Wałbrzych
tel:  74 84 - 60 - 700
fax: 74 84 - 24 - 517 
NIP: 886-241-36-78
REGON: 890718001
Iden. TERYT: 0221

http://powiat.walbrzych.pl
http://ziemiawalbrzyska.pl

 

 Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu jest czynne w następujących godzinach:
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7.30 do godz. 15.30;
we wtorki od godz. 7.30 do 16.30;

w piątki od godz. 7.30 do 14.30.
- Nr telefonu na portiernię: (74) 84-60-500

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Wydział Komunikacji i Transportu
Godziny obsługi klientów
poniedziałek, czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:15
wtorek od godz. 7:30 do godz. 16:15
środa - od godz. 7:30 - do godz. 13:00
piątek  - od godz. 7:30 do 14:15

UWAGA

W celu załatwienia sprawy należy pobrać bilet z biletomatu.

Bilety wydawane są:

poniedziałek,czwartek- od godz. 7:30 do godz. 15:15

wtorek- od godz. 7:30 do godz. 15:45

środa- od godz. 7:30 do godz. 12:45

piątek- od godz. 7:30 do godz. 13:45

W przypadku dużej ilości pobranych numerków, biletomat może być wcześniej zablokowany, co oznacza, że rejestracja na dany dzień została zakończona.

W pierwszej kolejności obsługiwane są sprawy dotyczące:

odbioru stałego dowodu rejestracyjnego "O",

zgłoszenia zbycia "Z",

inna sprawa "I",

a następnie rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów "R", "D"

Numery telefonów kontaktowych:
rejestracja pojazdów - (74) 84-60-503, (74) 84-60-604
prawa jazdy - (74) 84-60-602
szkoły jazdy - (74) 84-60-603
holowanie i usuwanie pojazdów - (74) 84-60-602
transport, licencja zezwolenia i zaświadczenia – (74) 84-60-524
zarządzanie ruchem – (74) 84-60-601

 

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów

poniedziałek, środa, czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:30
wtorek - od godz. 7:30 do godz. 16:30
piątek  - od godz. 7:30 do 14:30

kontakt telefoniczny - (74) 84-60-522; 
rzecznik.konsumenta@powiat.walbrzych.pl

 

ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH W UM WAŁBRZYCH
Od dn. 01.01.2016 opłaty bankowe za pełnomocnictwo i inne opłaty skarbowe uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Bank PKO BP S.A. nr. 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935

UWAGA
Zbiórki publiczne po nowemu od 18 lipca 2014 roku
https://mac.gov.pl/zbiorki

 

UWAGA
W związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Od 1 lipca 2014 roku karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w powiecie wałbrzyskim są wydawane w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 9 tel. 74 66 66 325.

 

INFORMACJA - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i prawa trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha od dnia 01.01.2013 r. należy wpłacać, po wcześniejszym ustaleniu aktualnego numeru rachunku bankowego.

 

Podstawa prawna działania:

Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
( Tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz.1445 )

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu uchwalony przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego  Uchwałą Nr 20/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 26 lutego 2016 r. 

Statut Powiatu Wałbrzyskiego uchwalony przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego Uchwałą Nr IV/3/15 z dnia 30.01.2015r.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa ( Dz. U. Nr 162, poz. 1126 z późń.zm.)

Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej ( Dz. U. Nr 12, poz. 136 z późń.zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U.  Nr 14, poz. 67 z późń.zm.)

 

Przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków:

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRZYJMOWANIA PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO SKARG I WNIOSKÓW
- W KAŻDY WTOREK OD GODZINY 9.00 DO GODZINY 17.00

(Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, I piętro, Al. Wyzwolenia 24)

 

Data przyjmowania interesantów

Imię i nazwisko Członka Zarządu

5 lipca 2016 roku

Wicestarosta
(pokój nr 108)

12 lipca 2016 roku

Starosta
  (pokój nr 107)

19 lipca 2016 roku

Wicestarosta

(pokój nr 108)
 

26 lipca  2016 roku

Starosta
(pokój nr 107)

obraz - hiperłącze do e-Urzędu