Strona główna biuletynu

Herb PStarostwo Powiatowe

 

 

 


Szanowni Państwo,

Informujemy, że Starostwo Powiatowe

w Wałbrzychu będzie czynne w sobotę 01.12.2018 r. w godzinach od 7.30 do 15.30

Jednocześnie informujemy, że w dniu 24.12.2018 r. (poniedziałek) Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu będzie NIECZYNNE.

 


 

numer alarmowy


symbol osób głuchoniemych
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24
58 - 300 Wałbrzych
tel:  74 84 - 60 - 700
fax: 74 84 - 24 - 517 
NIP: 886-241-36-78
REGON: 890718001
Iden. TERYT: 0221

http://powiat.walbrzych.pl
http://ziemiawalbrzyska.pl

 

 Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu jest czynne w następujących godzinach:
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7.30 do godz. 15.30;
we wtorki od godz. 7.30 do 16.30;

w piątki od godz. 7.30 do 14.30.
- Nr telefonu na portiernię: (74) 84-60-500


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PUNKT NIEODP. POM.PR. POK 13

PUNKT NPP w Szczawnie Zdroju-HARMONOGRAM​

Informacja dla osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej


Wydział Komunikacji i Transportu
Godziny obsługi klientów
poniedziałek, czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:15
wtorek od godz. 7:30 do godz. 16:15
środa - od godz. 7:30 - do godz. 13:00
piątek  - od godz. 7:30 do 14:15

UWAGA

W celu załatwienia sprawy należy pobrać bilet z biletomatu.

Bilety wydawane są:

poniedziałek,czwartek- od godz. 7:30 do godz. 14:45

wtorek- od godz. 7:30 do godz. 15:45

środa- od godz. 7:30 do godz. 12:45

piątek- od godz. 7:30 do godz. 13:45

W przypadku dużej ilości pobranych numerków, biletomat może być wcześniej zablokowany, co oznacza, że rejestracja na dany dzień została zakończona.

W pierwszej kolejności obsługiwane są sprawy dotyczące:

odbioru stałego dowodu rejestracyjnego "O",

zgłoszenia zbycia "Z",

inna sprawa "I",

a następnie rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów "R", "D"

Numery telefonów kontaktowych:
rejestracja pojazdów - (74) 84-60-503, (74) 84-60-604
prawa jazdy - (74) 84-60-602
szkoły jazdy - (74) 84-60-603
holowanie i usuwanie pojazdów - (74) 84-60-602
transport, licencja zezwolenia i zaświadczenia – (74) 84-60-524
zarządzanie ruchem – (74) 84-60-601


 Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

W dniu 1 czerwca 2018 r. biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne.

Za niedogodności przepraszamy.

 

poniedziałek, środa, czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:30

wtorek - od godz. 7:30 do godz. 16:30
piątek  - od godz. 7:30 do 14:30

kontakt telefoniczny - (74) 84-60-522; 
rzecznik.konsumenta@powiat.walbrzych.pl


ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH W UM WAŁBRZYCH
Od dn. 01.01.2016 opłaty bankowe za pełnomocnictwo i inne opłaty skarbowe uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Bank PKO BP S.A. nr. 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935


UWAGA
Zbiórki publiczne po nowemu od 18 lipca 2014 roku
https://mac.gov.pl/zbiorki

 


 

UWAGA
W związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Od 1 lipca 2014 roku karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w powiecie wałbrzyskim są wydawane w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 9 tel. 74 66 66 325.


INFORMACJA - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i prawa trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha od dnia 01.01.2013 r. należy wpłacać, po wcześniejszym ustaleniu aktualnego numeru rachunku bankowego.


Podstawa prawna działania:

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 814 ze zm.) 

 

Statut Powiatu Wałbrzyskiego uchwalony przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego 

Uchwałą Nr IV/3/15 z dnia 30.01.2015r. ze zm. (zmiany
 

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przyjęty Uchwałą Nr 146/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 2 grudnia 2016 roku ze zmianami Uchwała Nr 66/2018 z dnia 25.05.2018 r.

Nowy Schemat Organizacyjny 

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U.  Nr 14, poz. 67 z późń.zm.)


Przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków:

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRZYJMOWANIA PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO SKARG I WNIOSKÓW
- W KAŻDY WTOREK OD GODZINY 9.00 DO GODZINY 17.00

(Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, I piętro, Al. Wyzwolenia 24)

 

Data przyjmowania interesantów

Imię i nazwisko Członka Zarządu

30 października 2018 roku

Starosta
(pokój 107)

 

6 listopada 2018 roku

 

Wicestarosta

(pokój nr 108)

 

13 listopada  2018 roku

Członek Zarządu

(pokój nr 106)
 


obraz - hiperłącze do e-Urzędu