Strona główna biuletynu

  

symbol osób głuchoniemych
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24
58 - 300 Wałbrzych
tel:  74 84 - 60 - 700
fax: 74 84 - 24 - 517 
NIP: 886-241-36-78
REGON: 890718001
Iden. TERYT: 0221

http://powiat.walbrzych.pl
http://ziemiawalbrzyska.pl

 

 Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu jest czynne w następujących godzinach:
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7.30 do godz. 15.30;
we wtorki od godz. 7.30 do 16.30;

w piątki od godz. 7.30 do 14.30.
- Nr telefonu na portiernię: (74) 84-60-500

 

Wydział Komunikacji i Transportu
Godziny obsługi klientów
poniedziałek, czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:15
wtorek od godz. 7:30 do godz. 16:15
środa - od godz. 7:30 - do godz. 13:00
piątek  - od godz. 7:30 do 14:15

Numery telefonów kontaktowych:
rejestracja pojazdów - (74) 84-60-503
prawa jazdy - (74) 84-60-602
szkoły jazdy - (74) 84-60-603
holowanie i usuwanie pojazdów - (74) 84-60-602
transport, licencja zezwolenia i zaświadczenia – (74) 84-60-524
zarządzanie ruchem – (74) 84-60-601

 

Informujemy, że od 1 sierpnia 2014 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje  mieszkańców gmin Powiatu Wałbrzyskiego i miasta Wałbrzycha w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 20, I piętro, pokój nr 144,

kontakt telefoniczny - (74) 84-60-522; 
rzecznik.konsumenta@powiat.walbrzych.pl

 

UWAGA
Zbiórki publiczne po nowemu od 18 lipca 2014 roku
https://mac.gov.pl/zbiorki

 

UWAGA
W związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Od 1 lipca 2014 roku karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w powiecie wałbrzyskim będą wydawane w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 9 tel. 74 66 66 325.

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych

INFORMACJA - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i prawa trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha od dnia 01.01.2013 r. należy wpłacać, po wcześniejszym ustaleniu aktualnego numeru rachunku bankowego.

 

Podstawa prawna działania:

Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2013, poz. 595 ze zm.)

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu uchwalony przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego  Uchwałą Nr IV/4/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30.01.2015 r. 

Statut Powiatu Wałbrzyskiego uchwalony przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego Uchwałą Nr IV/3/15 z dnia 30.01.2015r.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa ( Dz. U. Nr 162, poz. 1126 z późń.zm.)

Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej ( Dz. U. Nr 12, poz. 136 z późń.zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U.  Nr 14, poz. 67 z późń.zm.)

 

Przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków:

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRZYJMOWANIA PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO SKARG I WNIOSKÓW
- W KAŻDY WTOREK OD GODZINY 9.00 DO GODZINY 16.00

(Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, I piętro, Al. Wyzwolenia 24)

 

Data przyjmowania interesantów

Imię i nazwisko Członka Zarządu

4 sierpnia 2015 roku

Starosta
 (pokój nr 107)

11 sierpnia 2015 roku

Starosta
(pokój nr 107)

18 sierpnia  2015 roku

Członek Zarządu
(pokój nr 106)

25 sierpnia 2015 roku

Wicestarosta
(pokój nr 108)

obraz - hiperłącze do e-Urzędu