Strona główna biuletynu

 

 

symbol osób głuchoniemych
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24
58 - 300 Wałbrzych
tel:  74 84 - 60 - 700
fax: 74 84 - 24 - 517 
NIP: 886-241-36-78
REGON: 890718001
Iden. TERYT: 0221

http://powiat.walbrzych.pl
http://ziemiawalbrzyska.pl

 

 Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu jest czynne w następujących godzinach:
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7.30 do godz. 15.30;
we wtorki od godz. 7.30 do 16.30;

w piątki od godz. 7.30 do 14.30.
- Nr telefonu na portiernię: (74) 84-60-500

 

Wydział Komunikacji i Transportu
Godziny obsługi klientów
poniedziałek, czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:15
wtorek od godz. 7:30 do godz. 16:15
środa - od godz. 7:30 - do godz. 13:00
piątek  - od godz. 7:30 do 14:15

Numery telefonów kontaktowych:
rejestracja pojazdów - (74) 84-60-503
prawa jazdy - (74) 84-60-602
szkoły jazdy - (74) 84-60-603
holowanie i usuwanie pojazdów - (74) 84-60-602
transport, licencja zezwolenia i zaświadczenia – (74) 84-60-524
zarządzanie ruchem – (74) 84-60-601

 

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów

poniedziałek, środa, czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:30
wtorek - od godz. 7:30 do godz. 16:30
piątek  - od godz. 7:30 do 14:30

kontakt telefoniczny - (74) 84-60-522; 
rzecznik.konsumenta@powiat.walbrzych.pl


UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA 

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 16 listopada do 7 grudnia 2015 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów Anna Juszczyszyn- Sroka nie będzie obecna z powodu urlopu.

Porady i pomoc prawną w sprawach konsumenckich mieszkańcy powiatów będą mogli uzyskać :
- w zakresie Handlu i Usług w Delegaturze Dolnośląskiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Wałbrzychu ul. Chrobrego 13 tel. 74 842 50 17
- w pozostałym zakresie w Federacji Konsumentów Oddział w Wałbrzychu ul. Limanowskiego 11
tel.
74 842 33 77 oraz

- na bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 889 866.

W biurze Rzecznika informacji udzielać będzie Pani Żaneta Lubońska ( stażystka ).

Za utrudnienia przepraszamy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy , iż w dniach 18.11.2015 r. do 20.11.2015 r. Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne. W razie konieczności uzyskania pilnej porady prawnej, konsumenci mogą skontaktować się :

- w zakresie Handlu i Usług w Delegaturze Dolnośląskiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Wałbrzychu ul. Chrobrego 13 tel. 74 842 50 17
- w pozostałym zakresie w Federacji Konsumentów Oddział w Wałbrzychu ul. Limanowskiego 11
tel. 74 842 33 77 oraz

- na bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 889 866.

Za utrudnienia przepraszamy .

 

UWAGA
Zbiórki publiczne po nowemu od 18 lipca 2014 roku
https://mac.gov.pl/zbiorki

 

UWAGA
W związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Od 1 lipca 2014 roku karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w powiecie wałbrzyskim są wydawane w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 9 tel. 74 66 66 325.

 

INFORMACJA - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i prawa trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha od dnia 01.01.2013 r. należy wpłacać, po wcześniejszym ustaleniu aktualnego numeru rachunku bankowego.

 

Podstawa prawna działania:

Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
( Tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz.1445 )

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu uchwalony przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego  Uchwałą Nr 102/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 23 września 2015 r. 

Statut Powiatu Wałbrzyskiego uchwalony przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego Uchwałą Nr IV/3/15 z dnia 30.01.2015r.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa ( Dz. U. Nr 162, poz. 1126 z późń.zm.)

Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej ( Dz. U. Nr 12, poz. 136 z późń.zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U.  Nr 14, poz. 67 z późń.zm.)

 

Przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków:

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRZYJMOWANIA PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO SKARG I WNIOSKÓW
- W KAŻDY WTOREK OD GODZINY 9.00 DO GODZINY 16.00

(Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, I piętro, Al. Wyzwolenia 24)

 

Data przyjmowania interesantów

Imię i nazwisko Członka Zarządu

24 listopada 2015 roku

Starosta
(pokój nr 107)

1 grudnia 2015 roku

Członek Zarządu
(pokój nr 106)

8 grudnia  2015 roku

Wicestarosta
(pokój nr 108)

15 grudnia 2015 roku

Starosta
(pokój nr 107)

obraz - hiperłącze do e-Urzędu