Starosta Wałbrzyski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie art.38 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.1990 ze zm.) , §3, §6, §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U z 2014r. ,poz. 1490 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 335 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Golińsku, gmina Mieroszów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Golińsku gm. Mieroszów.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 .03.2021r. o godz.10.00 w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 22, pokój nr 230.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie  w pieniądzu do dnia 19.03.2021r wadium w wysokości 64.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu  Getin Noble Bank S.A. w Warszawie numer:  58 1560 0013 2242 2159 5745 0006.

Pełna informacja w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprzedaż nieruchomości położonej w Golińsku gm. Mieroszów
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Krzysztof Zawadzki
Data publikacji:21.01.2021 13:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.01.2021
Informację aktualizował:Krzysztof Zawadzki
Data aktualizacji:22.01.2021 09:58