Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego

Wyszczególnienie

Nazwa rachunku

Nr konta

Prawa jazdy, opłaty komunikacyjne plus karty parkingowe osób niepełnosprawnych, opłaty za karty wędkarskie, opłaty za licencje, opłaty za egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego, za legitymacje instruktora prawa jazdy, za wydanie zaświadczenia na transport na potrzeby własne, zezwolenia przewóz osób, opłata za opracowanie analizy sytuacji rynkowej

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Wałbrzych

Getin Noble Bank SA
96156000132242215957450001

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, trwały zarząd, dzierżawa, spłata hipoteki Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Wałbrzych

Getin Noble Bank SA
58156000132242215957450006

Usługi geodezyjne, wypisy i wyrysy, mapy, wypisy z ewidencji gruntu

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Wałbrzych

Getin Noble Bank SA
85156000132242215957450005

Wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Wałbrzych

Getin Noble Bank SA
42156000132242215957450003

Zajęcie pasa drogowego

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu|
Al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Wałbrzych

Getin Noble Bank SA
04156000132242215957450008

Dzienniki budowy, czynsze

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Wałbrzych

Getin Noble Bank SA
15156000132242215957450004

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Informację opublikował:Arkadiusz Łukaszów
Informację wytworzył:Teresa Tworek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2010 14:45