Kontynuacja akcji społecznej „Przejrzysta Polska”

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu przystąpiło do kontynuacji akcji społecznej „Przejrzysta Polska”. Głównym założeniem kontynuacji będzie pogłębienie wdrożonych rozwiązań i utrwalenie zmian dokonanych w ciągu 2005 roku.
Starostwo będzie realizować zadania obligatoryjne  w trzech zasadach:
          1. Przejrzystości
          2. Braku tolerancji dla korupcji
          3. Partycypacji społecznej
Zadania realizowane w ramach powyższych zasad to:


          1. Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania opinii na temat funkcjonującego katalogu usług.
Celem zadania jest zapewnienie ciągłego doskonalenia katalogu usług pod kątem potrzeb i oczekiwań klientów urzędu. Zadanie polega na opracowaniu i wdrożeniu systemu, które zapewni cykliczne badanie funkcjonowania katalogu usług oraz realizację wniosków wypływających z tego badania. Zadanie składa się z dwóch części: pierwsza polega na opracowaniu systemu i formalnym wprowadzeniu go do stosowania, druga polega na przetestowaniu tego systemu poprzez wykonanie badania i realizację wynikających z analizy jego wyników wniosków.  Zarządzenie, Sprawozdanie, Raport, Raport 2Procedura - działania doskonalące, Procedura - Tworzenie i nadzorowanie dokumentów systemowych.


           2. Opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalnąProceduraRaport z przeglądu wewnętrznego, Raport z przeglądu zewnętrznego, Raport z przeglądu wewnętrznego - grudzień 2007 roku, Raport z przeglądu zewnętrznego - czerwiec 2007, Raport z przeglądu zewnętrznego - grudzień 2007, Raport z przeglądu zewnętrznego - czerwiec 2008, Raport z przeglądu zewnętrznego - grudzień 2008 , Raport z przeglądu zewnętrznego - czerwiec 2009, Raport z przeglądu zewnętrznego - grudzień 2009, Raport z przeglądu zewnętrznego - czerwiec 2010,  Raport z przeglądu zewnętrznego - grudzień 2010 Raport z przeglądu zewnętrznego - czerwiec 2011 Raport z przeglądu zewnętrznego - grudzień 2011


           3. Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych.
Celem zadania jest opracowanie procedury konsultacji społecznych w powiecie z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych, biznesu, grup nieformalnych, pracowników samorządowych i radnych. Lista obecności, Pisma, Informacje w prasie, Projekt uchwały,  Uchwała Rady Powiatu, Protokół.

 

Akcja społeczna "PRZEJRZYSTA POLSKA"

Decyzję o przystąpieniu do akcji "Przejrzysta Polska" podjął Zarząd Powiatu kierując się jej ideą oraz możliwością udoskonalenia praktyki sprawowania władzy i administrowania dążąc tym samym do eliminowania korupcji i innych form patologii. Akcja "Przejrzysta Polska" jest akcją społeczną skierowaną do samorządów. Jej celem jest przyczynienie się do poprawy jakości życia publicznego oraz pobudzenia aktywności obywatelskiej poprzez promowanie uczciwości i skuteczności działania samorządu.
Akcja opiera się na sześciu Zasadach Dobrego Rządzenia:

  1. zasada przejrzystości
  2. zasada braku tolerancji dla korupcji
  3. zasad partycypacji społecznej
  4. zasada przewidywalności
  5. zasada fachowości
  6. zasada rozliczalności

W ramach powyższych zasad są zadania obligatoryjne, fakultatywne oraz zadania adresowane do Rady.
Przystępując do akcji w ramach powyższych zasad Starostwo wybrało następujące zadania:
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontynuacja akcji społecznej „Przejrzysta Polska”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Arkadiusz Łukaszów
Data publikacji:07.09.2008 15:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Teresa Tworek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewelina Ciepłucha
Data aktualizacji:07.04.2016 07:56