Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Wydziały Starostwa /  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Tytuł dokumentu Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Data publikacji 12.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

58-300 Wałbrzych, Limanowskiego 9,Tel. Fax. 074 66-66- 325

 

PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU - RENATA WASĄG

 

PARTER

POKÓJ 12

 

Tel.
074/66-66- 326

 

e-mail: orzekanie@powiat.walbrzych.pl

 

SEKRETARZ ZESPOŁU – EWA KWIATKOWSKA

 

PARTER

POKÓJ 12

Tel. 074/66-66- 328

e-mail: orzekanie@powiat.walbrzych.pl

 

           Wykaz pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania

                                          o Niepełnosprawności

 

                                                    SEKRETARIAT  

 

Imię i nazwisko

Zajmowane stanowisko

Adres

Numer pokoju

Telefon

e-mail: orzekanie@powiat.walbrzych.pl

Aneta Król

Członek zespołu

Inspektor

Limanowskiego 9

8-9

Tel. (74)

66-66-329

(74)

66-66-325

Anna Sawczuk

Członek zespołu

Referent

Limanowskiego 9

10

Tel. Fax. (74) 66-66- 325

                     

                      ADMINISTRACJA i OBSŁUGA ZESPOŁU

 

Imię i nazwisko

Zajmowane stanowisko

Adres

Numer pokoju

Telefon

e-mail: orzekanie@powiat.walbrzych.pl

Katarzyna Gottschalk

Podinspektor

Limanowskiego 9

8-9

Tel (74)

66-66-329

74

66-66-327

Ewa Filipiak

Członek Zespołu

Inspektor

Limanowskiego 9

10

Tel Fax (74) 66-66-329

74

66-66-327

Przemysław Staniszewski

Pomoc administracyjna

Limanowskiego 9

10

Tel (74)

66-66- 325

Irena Zawadzka

Stanowisko nieurzędnicze

Limanowskiego 9

 

 

 

                      ARCHIWUM, WYDAWANIE ORZECZEŃ, LEGITYMACJI

                                    I KART PARKINGOWYCH


Imię i nazwisko

Zajmowane stanowisko

Adres

Numer pokoju

Telefon

e-mail: orzekanie@powiat.walbrzych.pl

Krystyna Łoboza

Podinspektor

Limanowskiego 9

12

Tel 074 66-66- 328

 

Podstawa prawna działania Zespołu

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ((Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162),
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca
    2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
    (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).


Załączniki
Wniosek w sprawie wydanie orzeczenia o niepełnosprawności os. do 16 roku życia   Wniosek Dz.pdf (164.41 KB)
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności os. powyżej 16 roku życia   Wniosek Dor.pdf (117.62 KB)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia   Zas lek.pdf (101.74 KB)
Druk wniosku o wydanie duplikatu orzeczenia   Wniosek o duplikat orzeczenia.pdf (100.55 KB)
Druk wniosku o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej   Wniosek Karta parking.pdf (95.99 KB)
Druk wniosku o wydanie wtórnika karty parkingowej   Wniosek o wtornik Karty parkingowej _osoba.pdf (85.95 KB)
Druk wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej   Wniosek Legitymacja.pdf (88.55 KB)
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień   Wniosek Ulgi.pdf (106.13 KB)
Wniosek o wpisanie symbolu przyczyny niepełnosprawności do "legitymacji osoby niepełnosprawnej"   Wniosek o wpisanie symbolu do leg.pdf (83.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Lilianna Zawadzka
Osoba wprowadzająca dokument Arkadiusz Łukaszów

Rejestr zmian dokumentu
05.07.2012    Edycja dokumentu (Arkadiusz Łukaszów)
05.12.2011    Edycja dokumentu (Arkadiusz Łukaszów)
02.08.2011    Edycja dokumentu (Arkadiusz Łukaszów)
05.05.2011    Edycja dokumentu (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011    Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wpisanie symbolu przyczyny niepełnosprawności do \"legitymacji osoby niepełnosprawnej\"" na "Wniosek o wpisanie symbolu przyczyny niepełnosprawności do "legitymacji osoby niepełnosprawnej"" (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011    Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie symbolu przyczyny niepełnosprawności do "legitymacji osoby niepełnosprawnej"" (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011    Dodano załącznik "Druk wniosku o wydanie wtórnika karty parkingowej" (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011    Dodano załącznik "Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień" (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011    Dodano załącznik "Wniosek w sprawie wydanie orzeczenia o niepełnosprawności os. do 16 roku życia" (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011    Dodano załącznik "Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności os. powyżej 16 roku życia" (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011    Dodano załącznik "Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia" (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011    Dodano załącznik "Druk wniosku o wydanie duplikatu orzeczenia" (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011    Dodano załącznik "Druk wniosku o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej" (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011    Dodano załącznik "Druk wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej" (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011    Usunięto załącznik 1. Wniosek w sprawie wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011    Usunięto załącznik 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011    Usunięto załącznik 1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011    Usunięto załącznik 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011    Usunięto załącznik Druk wniosku o wydanie duplikatu orzeczenia (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011    Usunięto załącznik Druk wniosku o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011    Usunięto załącznik Druk wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011    Usunięto załącznik Druk wniosku o wydanie wtórnika karty parkingowej (Arkadiusz Łukaszów)
19.08.2009    Edycja dokumentu (Arkadiusz Łukaszów)
12.08.2009    Edycja dokumentu (Arkadiusz Łukaszów)
12.08.2009    Dodano załącznik "Druk wniosku o wydanie wtórnika karty parkingowej" (Arkadiusz Łukaszów)
12.08.2009    Dodano załącznik "Druk wniosku o wydanie duplikatu orzeczenia" (Arkadiusz Łukaszów)
12.08.2009    Dodano załącznik "1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności" (Arkadiusz Łukaszów)
12.08.2009    Dodano załącznik "2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia" (Arkadiusz Łukaszów)
12.08.2009    Dodano załącznik "Druk wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej" (Arkadiusz Łukaszów)
12.08.2009    Dodano załącznik "Druk wniosku o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej" (Arkadiusz Łukaszów)
12.08.2009    Dodano załącznik "1. Wniosek w sprawie wydanie orzeczenia o niepełnosprawności " (Arkadiusz Łukaszów)
12.08.2009    Dodano załącznik "2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia " (Arkadiusz Łukaszów)
12.08.2009    Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Łukaszów)