x 
Drukuj
Arkadiusz Łukaszów 12.08.2009 09:37

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

­

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.07.2012 12:44 Edycja dokumentu (Arkadiusz Łukaszów)
05.12.2011 08:03 Edycja dokumentu (Arkadiusz Łukaszów)
02.08.2011 09:49 Edycja dokumentu (Arkadiusz Łukaszów)
05.05.2011 12:04 Edycja dokumentu (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011 12:42 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wpisanie symbolu przyczyny niepełnosprawności do \"legitymacji osoby niepełnosprawnej\"" na "Wniosek o wpisanie symbolu przyczyny niepełnosprawności do "legitymacji osoby niepełnosprawnej"" (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011 12:42 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie symbolu przyczyny niepełnosprawności do "legitymacji osoby niepełnosprawnej"" (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011 12:38 Dodano załącznik "Druk wniosku o wydanie wtórnika karty parkingowej" (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011 12:38 Dodano załącznik "Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień" (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011 12:38 Dodano załącznik "Wniosek w sprawie wydanie orzeczenia o niepełnosprawności os. do 16 roku życia" (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011 12:38 Dodano załącznik "Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności os. powyżej 16 roku życia" (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011 12:38 Dodano załącznik "Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia" (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011 12:38 Dodano załącznik "Druk wniosku o wydanie duplikatu orzeczenia" (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011 12:38 Dodano załącznik "Druk wniosku o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej" (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011 12:38 Dodano załącznik "Druk wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej" (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011 12:34 Usunięto załącznik 1. Wniosek w sprawie wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011 12:34 Usunięto załącznik 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011 12:34 Usunięto załącznik 1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011 12:33 Usunięto załącznik 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011 12:33 Usunięto załącznik Druk wniosku o wydanie duplikatu orzeczenia (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011 12:33 Usunięto załącznik Druk wniosku o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011 12:33 Usunięto załącznik Druk wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (Arkadiusz Łukaszów)
07.03.2011 12:32 Usunięto załącznik Druk wniosku o wydanie wtórnika karty parkingowej (Arkadiusz Łukaszów)
19.08.2009 10:02 Edycja dokumentu (Arkadiusz Łukaszów)
12.08.2009 10:05 Edycja dokumentu (Arkadiusz Łukaszów)
12.08.2009 09:52 Dodano załącznik "Druk wniosku o wydanie wtórnika karty parkingowej" (Arkadiusz Łukaszów)
12.08.2009 09:43 Dodano załącznik "Druk wniosku o wydanie duplikatu orzeczenia" (Arkadiusz Łukaszów)
12.08.2009 09:43 Dodano załącznik "1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności" (Arkadiusz Łukaszów)
12.08.2009 09:43 Dodano załącznik "2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia" (Arkadiusz Łukaszów)
12.08.2009 09:43 Dodano załącznik "Druk wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej" (Arkadiusz Łukaszów)
12.08.2009 09:43 Dodano załącznik "Druk wniosku o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej" (Arkadiusz Łukaszów)
12.08.2009 09:43 Dodano załącznik "1. Wniosek w sprawie wydanie orzeczenia o niepełnosprawności " (Arkadiusz Łukaszów)
12.08.2009 09:43 Dodano załącznik "2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia " (Arkadiusz Łukaszów)
12.08.2009 09:37 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Łukaszów)