Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.08.2018 11:25 Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w związku z koniecznością uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
23.08.2018 10:08 INFORMACJA Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydaniu decyzji w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
23.07.2018 11:01 Petycja Mieszkańców Gminy Walim w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013243) w ciągu drogi powiatowej nr 2876 D w km 13+690 w miejscowości Zagórze Śląskie gm. Walim"
10.07.2018 14:14 INFORMACJA STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO z dnia 06 lipca 2018r. w sprawie zatwierdzenia projektu założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych: Golińsk, Kowalowa, Łączna, Nowe Siodło, Różana, Rybnica Leśna, Unisław Śląski
27.06.2018 15:09 Wynik naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 10.2.4.
22.06.2018 12:22 Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu odbędzie się 26 czerwca 2018 roku o godzinie 9,00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu.
22.06.2018 12:04 Uprzejmie zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Powiatu Wałbrzyskiego, która odbędzie się 29 czerwca 2018 roku o godz. 9.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24, sala konferencyjna Nr 206.
22.06.2018 12:02 Uprzejmie informuję, że w dniu 27 czerwca 2018 roku o godzinie 9.00 w sali nr 206 Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, przy al. Wyzwolenia 24 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.
21.06.2018 08:31 Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu „Strategii Rozwoju Sudety 2030”
15.06.2018 13:46 Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dot. Strategii Rozwoju Sudety 2030

1 2 3 4 5 6 następna