Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2018 13:46 Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dot. Strategii Rozwoju Sudety 2030
01.06.2018 13:08 Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW o numerze RPDS.10.02.04-IZ.00-02-302/18, który został ogłoszony w dniu 08.05.2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
24.05.2018 14:32 UTRUDNIENIA DOSTĘPU DO BAZY DANYCH PODGIK W WAŁBRZYCHU
24.05.2018 14:26 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z założenia ewidencji budynków i lokali
22.05.2018 13:30 Uprzejmie informuję, że XXXVII Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego odbędzie się w dniu 29 maja 2018 roku o godz. 9,00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24, sala konferencyjna Nr 206.
22.05.2018 08:10 Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu odbędzie się 24 maja 2018 roku o godzinie 9,00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu.
18.05.2018 13:33 Uprzejmie informuję, że w dniu 22 maja 2018 roku o godzinie 9.00 w sali nr 206 Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, przy al. Wyzwolenia 24 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.
20.04.2018 13:53 Uprzejmie informuję, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku o godz. 8.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24, sala konferencyjna Nr 206 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.
20.04.2018 13:51 Uprzejmie informuję, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku o godz. 8,30 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24, sala konferencyjna Nr 206 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego zwołana w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym na wniosek grupy radnych.
17.04.2018 09:53 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

1 2 3 4 5 6 następna