Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2021 15:24 Uchwała Nr XX/2/2021 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/73/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2021-2035.
13.01.2021 15:22 Uchwała Nr XX/1/2021 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
23.12.2020 09:11 Uchwała Nr XIX/78/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Wałbrzyskiego na 2021 rok.
23.12.2020 09:10 Uchwała Nr XIX/77/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie planu pracy stałych Komisji na I półrocze 2021 roku.
23.12.2020 09:09 Uchwała Nr XIX/76/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały nr XIV/29/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 2020 roku.
23.12.2020 09:04 Uchwała Nr XIX/75/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały nr XVI/55/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 września 2020 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
23.12.2020 09:03 Uchwała Nr XIX/74/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
23.12.2020 09:02 Uchwała Budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na 2021 rok Nr XIX/72/2020.
23.12.2020 09:02 Uchwała Nr XIX/73/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2021-2035.
23.12.2020 08:58 Uchwała Nr XIX/71/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały nr X/64/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2020 – 2029.

1 2 3 4 5 6 następna