Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2020 11:05 Uchwała Nr XV/50/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie planu pracy stałych Komisji na II półrocze 2020 roku.
08.07.2020 11:04 Uchwała Nr XV/49/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr I/9/2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.
08.07.2020 10:51 Uchwała Nr XV/48/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Województwa Dolnośląskiego działki nr 288/14 Obręb Czarny Bór.
08.07.2020 10:49 Uchwała Nr XV/46/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/34/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieroszów.
08.07.2020 10:49 Uchwała Nr XV/47/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wspólnej realizacji finansowania z Gminą Czarny Bór budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 3367 D w Witkowie.
08.07.2020 10:48 Uchwała Nr XV/45/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/50/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski.
08.07.2020 10:47 Uchwała Nr XV/44/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walim.
08.07.2020 10:40 Uchwała Nr XV/43/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2020-2029.
08.07.2020 10:29 Uchwała Nr XV/42/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
05.06.2020 12:40 Uchwała Nr XIV/41/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna