Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.06.2020 12:38 Uchwała Nr XIV/40/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle.
05.06.2020 12:36 Uchwała Nr XIV/39/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wałbrzyskiego
05.06.2020 12:35 Uchwała Nr XIV/37/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/41/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski.
05.06.2020 12:35 Uchwała Nr XIV/38/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wałbrzyskiego
05.06.2020 12:34 Uchwała Nr XIV/36/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/124/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
05.06.2020 12:32 Uchwała Nr XIV/34/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieroszów.
05.06.2020 12:32 Uchwała Nr XIV/35/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
05.06.2020 12:31 Uchwała Nr XIV/33/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czarny Bór.
05.06.2020 12:16 Uchwała Nr XIV/32/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedlina– Zdrój.
05.06.2020 12:14 Uchwała Nr XIV/31/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno – Zdrój.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna