Rejestr zmian w biuletynie

23.03.2017

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

17.03.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rok 2016 - w zwiazku z otrzymanym upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych do katalogu Rok 2016- oświadczenia majątkowe za rok 2015 w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

27.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III/15/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie miastu Wałbrzych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III/15/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie miastu Wałbrzych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "III.15.13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III/15/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie miastu Wałbrzych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik III.15.13.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geodezji i Kartografii, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwawła Nr 34/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 marca 2017 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Kolejowej 2.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Uchwawła Nr 34/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 marca 2017 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Kolejowej 2.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwawła Nr 34/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 marca 2017 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Kolejowej 2.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.

24.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu p.n. ''''Kultywowanie kulinarnych tradycji świątecznych w Powiecie Wałbrzyskim- Wielkanoc 2017".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu p.n. ''''Kultywowanie kulinarnych tradycji świątecznych w Powiecie Wałbrzyskim- Wielkanoc 2017".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu p.n. ''''Kultywowanie kulinarnych tradycji świątecznych w Powiecie Wałbrzyskim- Wielkanoc 2017".
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 10/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 9/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwawła Nr 35/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 marca 2017 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Kolejowej 2.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwawła Nr 34/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 marca 2017 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Kolejowej 2.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwawła Nr 33/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 marca 2017 w sprawie: odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki Budżetu Partycypacyjnego 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.03.2017

Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNIK ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNIK ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Wydział Geodezji i Kartografii, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geodezji i Kartografii, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Obsługi i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZASADY PROWADZENIA KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu p.n. ''''Kultywowanie kulinarnych tradycji świątecznych w Powiecie Wałbrzyskim- Wielkanoc 2017".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu p.n. ''''Kultywowanie kulinarnych tradycji świątecznych w Powiecie Wałbrzyskim- Wielkanoc 2017".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu p.n. ''''Kultywowanie kulinarnych tradycji świątecznych w Powiecie Wałbrzyskim- Wielkanoc 2017".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna