Rejestr zmian w biuletynie

09.11.2017

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

07.11.2017

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

03.11.2017

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Komórki organizacyjne Starostwa (wydziały, biura, samodzielne stanowiska) Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu ASYSTENT STAROSTY w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rzecznik Prasowy do katalogu Komórki organizacyjne Starostwa (wydziały, biura, samodzielne stanowiska) w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Rzecznik Prasowy w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

17.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego referetna ds. informatycznej obsługi urzędu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Scan_20171117_151907.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego referetna ds. informatycznej obsługi urzędu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego referetna ds. informatycznej obsługi urzędu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Scan_20171117_152502.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego referetna ds. informatycznej obsługi urzędu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego referetna ds. informatycznej obsługi urzędu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Geodety Powiatowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Dodano załącznik "art. 86 ust. 5 informacja"

16.11.2017

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty remontowe elementów dróg powiatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geodezji i Kartografii, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

15.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Uprzejmie informuję, że w dniu 22 listopada 2017 roku o godzinie 10.00 w sali Nr 206 Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, przy al. Wyzwolenia 24 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZMÓWIENIU - Roboty remontowo – utrzymaniowe na obiektach inżynieryjnych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 47/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2017 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2017 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2017 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - z dnia 27 paździenrika 2017 roku w sprawie usunięcia karpy po ściętym drzewie na trasie Unisław-Rybnica Leśna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek - z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na 2018r. na wykonanie poboczy w miejscowości Sierpnica.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek - z dnia 27 października 2017r. w sprawie usunięcia karp i pozostałosci drzew przy drodze na trasie Gorce-Stary Lesieniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Wniosek - z dnia 23 października 2017 roku w sprawie umieszczenia znaków drogowych na drodze powiatowej przy ul. Kolejowej w Głuszycy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Sprzątanie budynków: siedziby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 20-24 w Wałbrzychu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5b
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt umowy PUP skan"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 155/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2018-2028 Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 155/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem Radzie POowiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 154/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 66/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 153/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Biuro Obsługi i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Obsługi i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Obsługi i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Wniosek-o-udostepnienie-materialow-z-powiatowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z"Wniosek-o-udostepnienie-materialow-z-powiatowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego.xlsx" na " "
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej nr 3371D w km 1+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.11.2017

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Montaż barier chodnikowych U-12a przy drodze powiatowej nr 3367 D w Witkowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 46/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 79/2017 Starosty wałbrzyskiego z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie: przymusowego doprowadzenia żołnierza rezerwy do jednostki wojskowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 78/2017 Starosty wałbrzyskiego z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 31/2017 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie korzystania z pojazdów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77/2017 Starosty wałbrzyskiego z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 152/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie: przyznania dorocznych nagród od Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowrzechniania i ochrony kultury w 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 151/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu wałbrzyskiego realizowanego w 2018 roku pn. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 150/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie: udzielenia wsparcia w formie dotacji, w trybie przewidzianym w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) na dofinansowanie zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2017 pn. Koncert "Polskie serce".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 149/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie: udzielenia wsparcia w formie dotacji, w trybie przewidzianym w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) na dofinansowanie zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2017 pn. Poczujmy magie Świąt Bożego Narodzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 148/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie: wykonania przez Gmine Głuszyca na majatku Powiatu Wałbrzyskiego robót budowlanych polegających na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 3381 D ul. Kolejowa w Głuszycy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna