Rejestr zmian w biuletynie

20.03.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zestawienie_szczegolowe_zdawalności_OSK do katalogu Statystyki zdawalności w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Zestawienie_szczegolowe_zdawalności_OSK z katalogu Statystyki zdawalności w menu przedmiotowym

14.03.2018

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

20.02.2018

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

14.02.2018

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

08.02.2018

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Kwalifikacja Wojskowa 2016 do katalogu Archiwum Kwalifikacji Wojskowych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Kwalifikacja Wojskowa 2017 do katalogu Archiwum Kwalifikacji Wojskowych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Archiwum Kwalifikacji Wojskowych do katalogu Kwalifikacja Wojskowa 2018 w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

20.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zestawienie_roczne_szczegolowe_zdawalnosci_OSK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie_zdawalności_OSK_w_pierwszym_półroczu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statystyka_OSK_I_półrocze 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie_zdawalnosci_OSK_II_polrocze_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statystyka_OSK_I_półrocze 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roczne_zestawienie_zdawalności_OSK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roczne_zestawienie_zdawalności_OSK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zbiorcze_zestawienie_zdawalnosci_OSK_2017.pdf"

19.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 12/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 42/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie: określnia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 41/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 37/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie Powiatu Wałbrzyskiego w 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 36/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie: organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 36/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie: organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 36/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie: organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - V Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego na Wóżkach Szczawno Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Program wspolpracy Powiatu Wałbrzyskiego z NGO na2018r.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenierealizacji zadania publicznego.pdf"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna